دکتر ندا سالاریه

جراح زیبایی زنان، زایمان، متخصص نازایی

لاپاراسکوپی و هیستروسکوپی

دارای بورد تخصصی زنان از دانشگاه شهید بهشتی

ویدئو جراحی کیست تخمدان و در آوردن رحم

ویدئو جراحی کیست تخمدان و در آوردن رحم